I.E.S. Río Miño
 
 
 
O I. E. S. Río Miño atópase ubicado en Rábade, capital do concello do mesmo nome.
Comenzou a funcionar no curso 1996-97 impartindo Educación Secundaria Obrigatoria, posteriormente, no curso 2006-07, incluironse entre a súa oferta educativa as ensinanzas de BAC.
 
 

 

Páxina Web
*** Intranet ***
 
 
Aula Virtual
Xadeweb